Som en del av fysioterapi-behandlingen er treningsveiledning en viktig del. Fysioterapeuten har spesifikk
kunnskap om rehabilitering av skader og sykdom. Vi tilpasser øvelser ut ifra dine forutsetninger og målsetninger.