Gruppetimebooking

 • Mandag 06. februar

  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 1
  Sal: Sykkelsal
  Instruktør:
  09:00-10:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 16
  Sal: Kondisjonsavdeling
  Instruktør: Katrine Falkenberg
  09:30-10:00
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 26
  Sal: Storsal
  Instruktør: Johanna Francis-wiik
  10:00-11:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 16
  Sal: Studio
  Instruktør: Katrine Falkenberg
  10:10-10:40
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 12
  Sal: Velværesal
  Instruktør: Gry Arnesen
  11:10-12:40
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 20
  Sal: Storsal
  Instruktør: Johanna Francis-wiik
  11:30-12:30
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 20
  Sal: Storsal, Sykkelsal
  Instruktør: Katrine Falkenberg
  13:00-14:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 1
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Christina Solem
  15:45-16:45
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 2
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Christina Solem
  17:00-18:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 10
  Sal: Kondisjonsavdeling
  Instruktør: Nina Gundersen
  18:00-18:30
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 28
  Sal: Storsal
  Instruktør: Lene Brekken
  18:00-18:40
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 24
  Sal: CrossFit
  Instruktør:
  18:30-20:30
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 11
  Sal: Studio
  Instruktør: Nina Gundersen
  18:40-19:10
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 27
  Sal: Storsal
  Instruktør: Lene Brekken
  18:45-19:30
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 13
  Sal: Sal 2. etg.
  Instruktør: Mari Snilsberg-Yanes
  19:00-19:55
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 19
  Sal: Sykkelsal
  Instruktør: Vegard Brude Wærås
  19:00-20:15
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 14
  Sal: Velværesal
  Instruktør: Frida Nilsson
  19:35-20:35
 • Tirsdag 07. februar

  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 26
  Sal: Sykkelsal
  Instruktør: Øyvind Jøsok
  06:30-07:25
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 25
  Sal: Kondisjonsavdeling, Studio
  Instruktør: Katrine Falkenberg
  09:45-11:00
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 1
  Sal: Storsal
  Instruktør: Ingvild Stensby
  12:00-13:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 18
  Sal: Kondisjonsavdeling
  Instruktør: Malin Skar
  16:30-17:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: -2
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Selmer Lande
  17:00-18:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 16
  Sal: Studio
  Instruktør: Malin Skar
  17:10-17:40
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 32
  Sal: Storsal
  Instruktør: Mie Mognes
  18:00-18:30
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 18
  Sal: Sal 2. etg.
  Instruktør: Elisabeth Selven
  18:00-19:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 3
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Selmer Lande
  18:15-19:15
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 12
  Sal: Storsal
  Instruktør: Mie Mognes
  18:35-19:05
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 26
  Sal: Sykkelsal
  Instruktør: Kristin Jensen
  19:00-19:55
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 14
  Sal: Velværesal
  Instruktør: Celine Gullachsen
  19:10-20:05
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 19
  Sal: Sal 2. etg.
  Instruktør: Johanna Francis-wiik
  19:10-20:05
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 8
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Ludvik Moen
  19:30-20:30
 • Onsdag 08. februar

  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 0
  Sal: Storsal
  Instruktør: Ingvild Stensby
  09:30-09:45
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 20
  Sal: Kondisjonsavdeling
  Instruktør: Katrine Falkenberg
  09:30-10:00
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 17
  Sal: Storsal
  Instruktør: Ingvild Stensby
  10:00-10:45
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 18
  Sal: Sal 2. etg.
  Instruktør: Katrine Falkenberg
  10:10-10:40
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 25
  Sal: Storsal
  Instruktør: Ingvild Stensby
  10:50-11:10
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 18
  Sal: Velværesal
  Instruktør: Gry Arnesen
  11:10-12:40
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 20
  Sal: Velværesal
  Instruktør: Johanna Francis-wiik
  16:30-17:30
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 9
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Hermann Moen
  17:00-18:00
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 18
  Sal: Velværesal
  Instruktør: Johanna Francis-wiik
  17:30-18:25
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 16
  Sal: Sal 2. etg.
  Instruktør: Ingvill Aarset Ryslett
  17:30-18:00
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 26
  Sal: Sykkelsal
  Instruktør: Marit Olave Sande
  17:45-18:40
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 10
  Sal: Sal 2. etg.
  Instruktør: Ingvill Aarset Ryslett
  18:05-18:35
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 29
  Sal: Storsal
  Instruktør: Lisa Mausethagen Hørvel
  18:10-18:40
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 8
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Hermann Moen
  18:15-19:15
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 29
  Sal: Storsal
  Instruktør: Lisa Mausethagen Hørvel
  18:50-19:45
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 9
  Sal: Sal 2. etg.
  Instruktør: Vegard Brude Wærås
  19:00-20:30
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 21
  Sal: Kondisjonsavdeling
  Instruktør: Celine Ben Zaiter Osmundsen
  19:30-20:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 19
  Sal: Studio
  Instruktør: Celine Ben Zaiter Osmundsen
  20:10-20:40
 • Torsdag 09. februar

  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 29
  Sal: Sal 2. etg., Kondisjonsavdeling
  Instruktør: Ingvild Stensby
  09:45-11:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 1
  Sal: Kondisjonsavdeling, Studio
  Instruktør: Ingvild Stensby
  12:00-13:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 7
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Solveig Hagelien
  17:00-18:00
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 19
  Sal: Storsal
  Instruktør: Celine Ben Zaiter Osmundsen
  17:30-18:25
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 26
  Sal: Sykkelsal
  Instruktør: Trine Herjuaune
  18:00-18:30
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 11
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Solveig Hagelien
  18:15-19:15
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 26
  Sal: Sykkelsal
  Instruktør: Trine Herjuaune
  18:35-19:30
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 32
  Sal: Storsal
  Instruktør: Elisabeth Selven
  19:00-20:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 19
  Sal: Sal 2. etg.
  Instruktør: Marit Olave Sande
  19:10-20:05
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 22
  Sal: Kondisjonsavdeling
  Instruktør: Nina Gundersen
  19:15-19:45
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 8
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Ludvik Moen
  19:30-20:30
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 20
  Sal: Studio
  Instruktør: Nina Gundersen
  19:55-20:25
 • Fredag 10. februar

  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 16
  Sal: Storsal
  Instruktør: Ingvild Stensby
  09:30-09:45
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 22
  Sal: Kondisjonsavdeling
  Instruktør: Katrine Falkenberg
  09:30-10:00
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 34
  Sal: Storsal
  Instruktør: Ingvild Stensby
  10:00-10:30
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 35
  Sal: Storsal
  Instruktør: Ingvild Stensby
  10:00-10:30
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 12
  Sal: Sal 2. etg.
  Instruktør: Katrine Falkenberg
  10:10-10:40
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 18
  Sal: Velværesal
  Instruktør: Frida Nilsson
  11:10-12:10
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 12
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Tor Werner Skansen
  16:00-17:00
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 34
  Sal: Storsal
  Instruktør: Mie Mognes
  16:30-17:30
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 12
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Tor Werner Skansen
  17:15-18:15
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 21
  Sal: Kondisjonsavdeling
  Instruktør: Emelie Eriksson
  18:15-18:45
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 20
  Sal: Studio
  Instruktør: Emelie Eriksson
  18:50-19:20
 • Lørdag 11. februar

  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 26
  Sal: Sykkelsal
  Instruktør: Trine Herjuaune
  09:00-09:55
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 23
  Sal: Kondisjonsavdeling
  Instruktør:
  09:30-10:00
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 23
  Sal: Storsal
  Instruktør: Lisa Mausethagen Hørvel Elisabeth Selven Ingvill Aarset Ryslett Marit Olave Sande Mari Snilsberg-Yanes
  10:00-11:30
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 12
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Que Tran
  10:00-11:00
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 20
  Sal:
  Instruktør:
  10:10-10:40
  Spenst Lillehammer Arena
  Ledige plasser: 16
  Sal: CrossFit
  Instruktør: Que Tran
  11:15-12:15
 • Søndag 12. februar

  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 20
  Sal: Velværesal
  Instruktør: Johanna Francis-wiik
  10:30-11:30
  Spenst Lillehammer
  Ledige plasser: 35
  Sal: Storsal
  Instruktør: Lene Brekken
  18:30-19:25