Dry needling (nålbehandling, tørrnåling, IMS) er en behandlingsteknikk som involverer at tynne nåler stikkes direkte inn i smertefulle myofascielle triggerpunkter (muskelknuter) og stramme bånd i muskulaturen.

Hvorfor bruke nåler?

Ved å bruke nåler kommer man lettere inn i dypet på muskulaturen og dens triggerpunkt. Dype triggerpunkter kan ikke nås med triggerpunktsmassasje da det blir for dypt og smertefullt. 

Hvordan gjennomføres behandlingen?

Når behandleren finner triggerpunktet som forårsaker smerten stikkes nålen inn i området der der punktet ligger., Triggerpunktet deaktiveres ved hjelp av en nål. Nålen ligner på akupunkturnålen, men er lengre fordi den må nå muskelen. Nålene som brukes er derfor alt fra 2-9 cm lange.

Er behandlingen smertefull?

De fleste vil ikke merke noe når nålen settes inn. En lokal «twitch-respons» i muskelen som behandles kan utløse en svært kort (mindre enn et sekund) smertereaksjon. Noen beskriver dette som et lite elektrisk støt; andre beskriver det mer som en krampelignende følelse. Twitch-responsen er en ønsket reaksjon og er nødvendig for at behandlingen skal ha full effekt.

Bivirkninger i etterkant av behandlingen

De fleste rapporterer om ømme og såre muskler i tiden umiddelbart etter en behandling.  Følelsen beskrives iblant som en uttalt stølhet over det behandlede området. Denne stølheten kan vare ifra noen få timer og opptil to dager.