Blant de vanligste indikasjonene for elektroterapi er:

  • Behov for bedret sirkulasjon i muskulatur og vev
  • Behov for smertestillende effekt ved akutte eller kroniske smerter
  • Ved muskelatrofi og muskelsvakhet
  • Ved kontraktur og arrdannelse i sener

 

Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS)

Transkutan elektrisk nervestimulering, forkortet TENS, er en vanlig form for elektroterapi.

Hvordan foregår TENS behandlingen?

TENS brukes hovedsakelig som behandlingsmetode ved kroniske smerter. Behandlingen fungerer ved at terapeuten plasserer små elektroder på huden i nærheten av smerteområdet. Via elektrodene sender man elektriske impulser som forløper via nervene til hjernen.

Teorien bak TENS metoden er todelt

  • de elektriske signalene blokkerer smertesignaler fra kroppen til hjernen
  • de elektriske signalene stimulerer produksjon av kroppens egne smertestillende stoffer i hjernen (endorfiner).

TENS kan gis som høyfrekvent stimulering, dette er den vanligste metoden. Effekten av høyfrekvent TENS vil ofte bare vare en kort periode. TENS kan også gis som lavfrekvent stimulering. Lavfrekvent stimulering er noe mer ubehagelig enn høyfrekvent stimulering, men den smertestillende effekten er gjerne mer langvarig.

Ved hvilke tilstander benyytes TENS?

TENS brukes gjerne ved kroniske smerter i muskel og skjelettsystemet. En tilstand som ofte behandles med TENS er kroniske ryggsmerter.

Behandlingen har få eller ingen bivirkninger, i sjeldne tilfeller kan man se allergisk reaksjon på elektrodene. Personer med Pacemaker bør unngå TENS.